Ke stažení (revidováno 2019)

Praktické formuláře spojené s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), připravené ke stažení a následnému použití.

Kontrola regálů

Formulář k záznamu o pravidelné kontrole skladovacích regálů. Vloženo 04.04.2014

Kontrola žebříků

Formulář k záznamu o pravidelné kontrole žebříku. Vloženo 04.04.2014

Záznam o denní údržbě motorového vozíku

Formulář pro záznam pravidelných prohlídek a údržby motorového vozíku (VZV). Vloženo 04.04.2014

Určení osoby odpovědné za technický stav a provoz

Formulář k určení osoby odpovědné za technický stav a provoz motorových vozíků (VZV). Vloženo 04.04.2014

Pověření osoby odpovědné za elektrická zařízení

Formulář k pověření osoby odpovědné za elektrická zařízení. Vloženo 04.04.2014

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti

Kompletní formulář k žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance. Vloženo 04.04.2014

Vzor smlouvy s poskytovatelem PLS

Vzor smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařské péče/služby. Vloženo 04.04.2014

Záznam o úrazu

Záznam o úrazu a hlášení změn v aktuálním znění. Vloženo 19.01.2015

Obchodní podmínky společnosti Navy MAX, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Navy MAX, s.r.o. Vloženo 12.04.2016