ISO

Fungující systém jakosti je vizitkou úspěšného, spolehlivého a transparentního obchodního partnera, srozumitelnou bez ohledu na jazykovou bariéru, případně kulturní zvyklosti.

Dlouhodobou činností v malých, středních i velkých podnicích jsme získali řadu zkušeností v mnoha rozličných oblastech. Nabízíme kvalifikované ohodnocení společnosti, v němž objektivně posuzujeme klíčové, řídící a podpůrné procesy. Na základě zjištěných skutečností navrhneme ideální řešení zohledňující individuální potřeby společnosti, stanovíme cíle závazné pro úspěšné zavedení systému a zahájíme zpracování dokumentace, jejíž součástí je mimo dalšího přehledná příručka jakosti, individuální vnitřní směrnice, srozumitelné pracovní postupy a materiály pro průběžné zaznamenávání prováděných činností. V zájmu trvalé účinnosti je dále nutná pravidelná certifikace systému jakosti.

 

V souladu s platnou legislativou nabízíme kompetentní zpracování systému jakosti dle ISO 9001: Systém řízení kvality, ISO 14001: Systém environmentálního managmentu, OHSAS 18001 (ISO 45001/2018) : Systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ISO 27001: Systém řízení bezpečnosti informací.

 

Systém jakosti zavádíme v celé České republice.