Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP je bezpečnostní, stavební a koordinační odborník přezkoušený u akreditované organizace, jehož hlavním úkolem je koordinovat opatření k zajištění bezpečnosti práce v etapě přípravy a realizace stavby.

V oblasti stavebnictví máme dlouholetou praxi získanou realizací nejrůznějších projektů. Námi zpracovaný plán BOZP proto důsledně zohledňuje bezpečnostní, ekonomickou a časovou náročnost přípravné nebo realizační fáze. Na základě projektové a stavební dokumentace dále zajišťujeme pravidelnou kontrolní činnost na stavbách a staveništích a navrhujeme účinná opatření k zajištění BOZP.

 

Naši koordinátoři jsou k dispozici v celé České republice.