Školení BOZP

Řádně a prokazatelně proškolení zaměstnanci na všech pracovních i profesních zařazeních jsou základním předpokladem bezpečného provádění prací, činností a procesů, nízké úrazovosti a vyšší efektivity.

Důsledně provedená vstupní školení a pravidelně opakovaná periodická školení pomáhají udržovat a dále rozšiřovat nezbytné kvalifikační předpoklady pro zajištění bezpečného provozu. Mimořádná školení umožňují pružně reagovat na přijímané legislativní, provozní a organizační změny.

 

Naše školení jsou praktická a srozumitelná, určená zaměstnancům na všech pracovních a profesních zařazeních. Plně v souladu s požadavky zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, norem a směrnic provádíme nejčastěji následující školení.

  • školení zaměstnanců BOZP
  • školení vedoucích zaměstnanců BOZP
  • školení zaměstnanců práce ve výškách
  • školení řidičů referentských vozidel

 

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme kvalitně připravené tematické kurzy vedené zkušenými lektory. K nejžádanějším se řadí například kurz první pomoci na pracovišti problematika pracovně právních vztahů, kontrolní činnost v oblasti BOZP a mnohé další.

 

U všech námi prováděných školení BOZP a zajišťovaných kurzů průběžně kontrolujeme termín jejich platnosti, na který naše zákazníky vždy v předstihu upozorňujeme.

 

Školení BOZP a kurzy provádíme v celé České republice.